Privacyverklaring Meplushyou

Meplushyou, gevestigd in Hengelo (Nederland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met Marlou via marlou@meplushyou.com

Persoonsgegevens

Meplushyou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt (bijvoorbeeld per e-mail).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Meplushyou verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer (alleen wanneer nodig bij verzending)
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie
- Gegevens over jouw activiteiten op deze website

Met welk doel?

Meplushyou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Wanneer er sprake is van wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en diensten van Meplushyou hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Meplushyou raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Meplushyou zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via marlou@meplushyou.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meplushyou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meplushyou) tussen zit.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Meplushyou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je een aanvraag doet voor een bestelling, maar daarna geen bestellng plaatst, worden je gegevens na maximaal één jaar inactiviteit verwijderd. Plaats je wel een bestelling, dan worden na 7 jaar je gegevens verwijderd of omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou als persoon. Meplushyou moet de informatie van je bestelling, je factuur, zeven jaar bewaren van de Belastingdienst (fiscale bewaarplicht).

Delen van persoonsgegevens met derden

Meplushyou verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Meplushyou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Meplushyou gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meplushyou en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marlou@meplushyou.com.

Meplushyou wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Meplushyou persoonsgegevens beveiligt

Meplushyou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marlou@meplushyou.com. Meplushyou heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL): deze website verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC: dit zijn drie internetstandaarden die voorkomen dat jij uit naam van Meplushyou e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.